top of page
tvattstuga-px1600_607.jpeg

Underhållsservice Tvättstuga

Ett underhållsavtal är en investering som kan betala av sig i längden genom att öka
driftsäkerheten och livslängden på er tvättstugeutrustning. Genom att teckna underhållsservice av er tvättstuga genom oss, kan ni känna er trygga med maximal tillgänglighet till låga kostnader.


Vårt underhållsavtal inkluderar regelbunden förebyggande underhållsservice av er tvättstuga samt förtur vid servicebesök. Våra erfarna servicetekniker utför noggranna undersökningar av era produkter och uppdaterar programvaror vid behov.


Vi kontrollerar och rengör friskluftsintagen för att säkerställa god luftcirkulation i tvättstugan. Dessutom kontrollerar vi avloppen noggrant och rengör luddlådorna för att minimera risken för stopp och andra problem.


Vi har ingen bindningstid på vår underhållsservice och kan sägas upp när som helst. Se hela vår lista nedan om vad som ingår vid underhållsservice av tvättstuga. Kontakta oss för ett kostnadsfritt platsbesök och offert. 

Det här ingår i vår underhållsservice

  • Årlig underhållsservice: Uppvit förbinder sig att årligen genomföra ett underhållsbesök. Underhållsservice består av rengöring och kontroll av samtliga funktioner på respektive produkt med detaljerat protokoll. 

  • Förtur vid service: Avtalskunder erhåller förtur vid servicebesök under hela avtalstiden. Det innebär att till exempel att vi kommer ut snabbare om din tvättmaskin går sönder. 

  • Inga framkörningsavgifter: Vi tar inte ut några extra framkörning- eller besöksavgifter för dig som ingår ett underhållsavtal med oss. 

  • Byte av tvättinstruktioner: Vi tillhandahåller nya tvättinstruktioner om de befintliga är i dåligt skick eller behöver bytas. 

  • Kontroll av utloppskanal och friskluftsintag: Vi undersöker, utvärderar  luftcirkulation och rengör friskluftsintag samt utloppskanal i tvättstugan.

  • Kontroll av avlopp och luddlådor: Noggrann kontroll av avloppen samt rengöring av luddlådor. 

  • Rengöring av torktumlarfilter: Noggrann rengöring av torktumlaren som inkluderar rensning av samtliga filter och invändig dammsugning av torktumlaren. 

  • Detaljerat besiktningsprotokoll: Efter genomförd underhållsservice lämnas ett detaljerat besiktningsprotokoll till dig. Vid problem som kräver omedelbar åtgärd kontaktar vi er fastighetsskötare, bovärd eller ansvarig person. 

  • Rådgivning förebyggande åtgärder: Vi lämnar förslag på förebyggande åtgärder för att förlänga livslängden och ökad effekt på nuvarande produkter. 

  • Ingen bindningstid: Avtalet tecknas på 3 år, men kan när som helst sägas upp. Sker uppsägning innan planerat kvartal för underhållsbesöket debiteras ingen avgift. 

Att teckna ett underhållsavtal med oss är ett enkelt sätt att säkerställa att era tvättstugeprodukter fungerar optimalt och att ni undviker oplanerade kostnader för reparationer eller utbyten. Kontakta oss för mer information om våra underhållsavtal och hur vi kan hjälpa er att öka livslängden och driftsäkerheten på era produkter.

 

Reparationer och reservdelar ingår ej i underhållsavtalet. I det fall vi rekommenderar reparationer eller byte av reservdelar i samband med underhållsservice, lämnas prisuppgift på förhand.

bottom of page