top of page

GDPR

Integritetspolicy (GDPR) Uppvit

Vi sparar inga personuppgifter utan din kännedom

 

 1. Hantering av personliga uppgifter: Vi använder dina personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefon – och mobilnummer endast för de ändamål du har lämnat dem (t.ex. för att få svar på frågor, rut -och rotavdrag). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Uppvit AB och av våra affärspartners för att tillgodose dina önskemål. Vi skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker vår webbsida endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller.
   

 2. Säkerhet
  Vi garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dom mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåten offentliggörande.

   

 3. Länkar till andra webbsidor
  På vår hemsida finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Vi tar inget ansvar för dess innehåll och integritetspolicy.

   

 4. Frågor angående integritetspolicy
  Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på vår mail info@uppvit.se

   

 5. Vidareutveckling av internet / integritetspolicy
  Vidareutvecklingen av Internet tar också hänsyn till vår integritetspolicy. Om detta skulle leda till några ändringar kommer vi att informera om detta på denna sida.

bottom of page